Kullanım Şartnamesi – Doktorum Evde
Danışma Hattı +90850 305 60 84
  1. Doktorum Evde
  2. Kullanım Şartnamesi

Üyelerimiz ve Danışanlarımız İçin Üyelik Kullanım Sözleşmesi ve Gizlilik Politikalarımız

 

doktorumevde.com web sitesine üye olan herkes bu “Sözleşmeyi” okuyup anladığını ve kabul ettiğini beyan etmiş olur.

“danışılan ” uzmanlık alanların da , katkıda bulunacak kişilerdir, sistemin gerektirdiği ve yapılması beklenen işlemleri gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla doktorumevde .com tarafından ortaya konulan her türlü uygulamaları kullanır ve yönlendirmeleri yaparlar. Danışılanlar doktorumevde.com tarafından sunulan tüm beyan ve belirtilen hususlara uygun olarak davranacağını taahhüt etmektedir.

“Üyeler” doktorumevde.com tarafından sunulan sistem, program ve hizmetlerden faydalanmak için yapılmış bütün beyanları ve belirtilen her türlü hususa uygun olarak davranacağını kabul ve taahhüt etmektedir.

Üyelik işlemi sitenin ilgili bölümlerinden kişilik bilgilerini ifade eden bilgilerini sunması ve kullanıcının kayıt sırasında sunduğu e-posta adresine veya GSM numarasına onaylama kodunun gönderilmesi ile tamamlanır.

Üye olurken ve sitede sunulan her türlü hizmeti kullanırken, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve bu Sözleşme’ye ve sitede yayınlanan her türlü doktorumevde.com beyanlarına uygun hareket edeceğini, Sözleşmede ve sitede yayınlanan şartları ve kuralları okuduğunu, anladığını ve onayladığını kabul etmiş sayılır.

Üyelikler ve danışılan profilleri üçüncü şahıslara devredilemez ve kullandıramaz aksi halde doktorumevde.com üyeliği iptal etme hakkına sahiptir.

Üyeler ve danışılanlar siteye yüklemiş oldukları içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul ve taahhüt ederler. Üyeler ve danışılanlar ahlaka ve hukuka aykırı hiç bir içeriği siteye yükleyemezler. Üyeler ve danışılanlar diğer üyelere ve danışılanlara  gönderecekleri mesajların ahlaka ve hukuka uygun olduğunu kabul ve taahhüt ederler. Üyeler ve danışılanlar eylemleri nedeniyle doktorumevde.com ‘u zarara uğratırsa bu zararı karşılayacağını taahhüt ederler.

Üye olmasa dahi site kullanıcıları, doktorumevde.com veya üyelerinin, uzmanlarının başta fikri mülkiyet hakları olmak üzere her türlü hakkına aykırılık teşkil edecek nitelikteki site dahilinde bulunan içerikleri ve yazılımları, veritabanlarını, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

Üyeler ve danışılanlar  tarafından verilen, kendi internet sitelerinde yayınlanan içeriklerden doktorumevde.com ve yöneticilerinin sorumluluğu yoktur. doktorumevde.com üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin doğruluğunu, hukuka uygunluğunu kontrol etmemektedir ve bunların doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu garanti etmemektedir. Üçüncü şahısların sağlamış oldukları hizmetlerden ve/veya içeriklerden dolayı üye veya kullanıcıların uğrayacağı dolaylı veya doğrudan her türlü zarardan içeriği veya hizmeti sağlayan sorumludur. Üye, bu içeriklerden ve hizmetlerden dolayı uğradığı zararlar için her ne şart altında olursa olsun doktorumevde.com dan tazminat talep edemez.

doktorumevde.com işbu sözleşmeyi herhangi bir bildirimde bulunmadan tek taraflı olarak fesih edebilir.

doktorumevde.com gerekli gördüğünde üye veya danışılan  olsun veya olmasın kullanıcının sağladığı içerik üzerinde kısaltma, kesme ve silme gibi değişikliğe gidebilir, ancak bu değişiklikler üyenin ve danışılanın içerik üzerindeki yasal sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

Üye, danışılan veya üye olmayan kullanıcılar, Site dahilinde bulunan tüm yazılımları, yazılım parçalarını veya kaynak kodları bulmak veya elde etmek amacına yönelik herhangi bir başka işlemde bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder.

doktorumevde.com, Site’de sunulan Hizmetleri ve içerikleri her zaman değiştirebilme; Üyelerin ve uzmanların sisteme yükledikleri bilgileri ve içerikleri kullanıcı üyeler ve uzmanlar da dahil olmak üzere üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. doktorumevde.com, bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan kullanabilir.

doktorsistem.com sunduğu hizmetlerin kapsamını, çeşitliliğini dilediği an değiştirme, çoğaltma veya azaltma hakkına sahiptir. Doktorumevde.com mevcut veya gelecekte vereceği hizmet ve/veya ürünlerin ücretlerini belirleme ve değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

Şahıs kullanıcılar için üyelik; sağlık uzmanları ve sağlık kuruluşları için Profil açma, öz geçmiş bilgileri ile makale, röportaj ve blog yazısı ekleme, çıkartma ve değişiklik yapma hizmetleri  olup ücret talep edebilir. Gelecekte ücret politikalarında ve / veya ürün ve hizmet çeşitlendirmesi yapılması durumunda ücretli hale gelmesine karar verilmesi halinde olası değişiklikleri üyelerine bildirir ve bilgilendirir.

Site’nin, html kodu ve diğer kodlar, metin, imge, tasarım da dahil tüm unsurları doktorumevde.com’a aittir ve çoğaltılamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapılamaz,

 

Reklam amaçlı veya çeşitli sebepler nedeniyle Site içerisinde yalnızca doktorumevde.com tarafından olmak üzere ancak doktorumevde.com kontrolünde olmayan bir takım web sitelerine veya içeriklere bağlantılar verilebilir. Bu köprüler bahsi geçen web sitesini veya içerik sahibini desteklemek amacıyla olmayıp, web sitesi veya içerikte yer alan bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. Site üzerindeki bağlantılar vasıtasıyla erişilen portallar, web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu bağlantılar vasıtasıyla erişilen portallar veya web sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında doktorumevde.com herhangi bir sorumluluğu yoktur.

doktorumevde.com, tek taraflı olarak işbu Sözleşme’yi uygun göreceği herhangi bir zamanda ve şekilde değiştirebilir. Sözleşmeden eksik ifade etme veya ifade etmeme nedeniyle yükümlü değildir. doktorsistem.com için, gecikme, eksik ifade etme veya ifade etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için doktorumevde.com’dan herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. doktorumevde.com gerekli bilgi güvenliği önlemleri almasına karşın Site’ye ve sisteme yapılan saldırılar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla doktorumevde.com makul kontrolü haricinde gelişen ve doktorumevde.com’un gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği kaçınılamayacak olaylar sorumluluğu dışındadır.

İşbu Sözleşme’nin uygulanmasında, yorumlanmasında ve işbu Sözleşme gereği doğacak ihtilafların hallinde Türk Hukuku uygulanacaktır

www. doktorumevde.com web sitesi, kullanıcılarını, bilgilendirmeyi hedeflemektedir.

doktorumevde.com danışılanların üyelere aktardıkları bilgilendirmeden ibarettir. Fizik muayene yapılmaz ve reçete yazılamaz ve ilaç önerilemez. Hiçbir şart altında sorumluluk kabul etmez, tüm sorumluluk tamamen kullanıcı ve ilgili danışılana  aittir. Site içeriği, danışılan görüşleri sadece tavsiye niteliğindedir, teşhis ve tedavi için ilgili uzmana başvurmanız önerilir.

doktorumevde.com hiçbir suretle hukuki ve cezai olarak sorumlu tutulamaz. Üyelerin veya danışanların kendi aralarında veya birbirlerine karşı olan eylemlerinden ötürü doktorumevde.com’un hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.

Site içeriğindeki bilgilerinin yanlış anlaşılması veya kullanılmasından doğabilecek dolaylı ya da doğrudan mağduriyetlerden ve zararlardan doktorumevde.com sitesindeki bilgilerin doğruluk ve güvenilirliğini; sizin ihtiyaçlarınızı tam veya kısmi olarak karşılayacağını, süresinde, güvenli ve hatasız şekilde sunulmuş olduğunu ve olacağını garanti etmemektedir. Üyeler burada verilen bilgilerin teşhis ve tedavi mahiyetinde olmadığını bilerek hareket ederler.

doktorumevde.com, diğer ağ sitelerine bağlantılar ve yönlendirmeler içermektedir. Bu bağlantıların varlığı, link verilen ağ sayfalarının içeriklerinin denetlendiğini göstermemektedir. Bağlantı sağlanan sitelerdeki içerik “olduğu gibi” verilmektedir. doktorumevde.com için hiç bir bağlayıcılık taşımaz ve hukuki sorumluluk doğurmaz.

doktorumevde.com, kişilik haklarına, fikri sınai haklara, cevap ve düzeltme hakkına saygı duyar. Kişilik haklarının herhangi bir şekilde ihlal edilmesi; marka, patent, faydalı model vs. gibi fikri sınai hakların ihlal edilmesi; cevap ve düzeltme hakkını doğuracak nitelikte bir yayının varlığı, bir marka, ürün veya hizmet hakkındaki içeriğin kötüleme maksatlı olması ve/veya haksız rekabet oluşturması halinde, durumun kendisine iletilmesini takiben gerekli hukuki prosedürleri uygulayacaktır.

 

doktorumevde.com sitesindeki bilgilerin kullanımı 5846 Sayılı Fikir Ve Sanat Eserleri Kanunu hükümlerine tabidir. Bu türden kullanımlar, site editörleri ve site hazırlayıcılarının izinlerine bağlıdır. Herhangi bir kopyalama, yönlendirme veya iletişim amaçlı diğer kullanımlar kesinlikle izin alınmak suretiyle, kaynak ve yazarı belirtilerek gerçekleştirilebilir.

Yöneticiler her yazılan mesajı ya da içeriği her an kontrol edemeyebilirler. Yöneticilerden önce uygunsuz bir mesajla karşılaşan kullanıcılar imkanları dahilinde olmak üzere ilgili uygunsuz bulduğu içerikten o bölümden sorumlu yöneticileri haberdar etme hakkına sahiptir. Üyeler bu sistemi kullanma konusunda doktorumevde.com tarafından desteklenmektedir.

Bu siteyi ziyaret eden kişiler, bu sayfadaki uyarıları, çekinceleri ve sorumluluk reddini kabul etmiş sayılırlar.

Kişisel bilgi ve veri güvenliğiniz için gizlilik ilkeleri dahilinde doktorumevde.com internet sitesi ve tüm alt internet sitelerinde veri toplanması ve/veya kullanımı konusunda uygulanmak üzere belirlenmiş ve beyan edilmektedir. Lütfen Kişisel Verilerin Kanunu gereği konuyla ilgili Bilgilendirme metnimizi okuyunuz.

doktorumevde.com internet sitesini ziyaret etmekle ve/veya kullanmakla ve/veya üye veya danışılan olarak kayıt olmakla belirtilen bu ilkelerin tümü kullanıcı tarafından kabul edilmiş sayılır ve kullanıcı belli aralıklarla bu bölümü ziyaret ederek yeni gelişmelerden haberdar olabilir. Her değişikliği üye ve kullanıcılarına bildirmek zorunda değildir.

 

Doktorumevde uygulaması telefon, tablet vb cihazlar için üretmiş olduğu mevcut yazılım ve gelecekte sunacağı her tür aplikasyon yazılımını geliştirme ve değiştirme hakkına sahiptir. Danışılanlar ile kullanıcılar kuruluşlar arasında bir iletişim altyapısı hizmeti sunmak amaçtır. Video, sesli veya yazılı mesaj, online görüntülü görüşme alt yapısı hazırlanmakta olup, üyelerine bu hizmetleri ücreti karşılığında sunacaktır. Bu ücretleri ve hizmetlerin içeriğini ve çeşitliliğini değiştirme hakkını her zaman saklı tutar. İletişim kurallarına tüm taraflar uymakla yükümlüdür, iletişim kanallarında paylaşmış oldukları mesaj, görüntü vs her türlü içerikten taraflar sorumludur. Küfür, hakaret ve genel ahlaka uygun olmayan içeriklerden dolayı Doktorumevde sorumlu tutulamaz, ancak Doktorumevde  şikayet halinde veya kendisi tespit ettiği hallerde bu üyelerin üyeliğini herhangi bir ikazda bulunmadan durdurma, sonlandırma ve mevcut haklarını bloke etme ve ilgili mercilere haber verme yetkisine sahiptir.

Doktorumevde.com, iletişim faaliyetlerinde, kanunların ve bilhassa Sağlık Mevzuatı’nın öngördüğü şekilde izinli iletişim / pazarlama yapacağını, kullanıcının isteği dışında iletişim yapmamayı, kullanıcının sistemden ücretsiz ve kolayca çıkabilmesini sağlayacak araçlar sunmayı beyan ve taahhüt eder.

Sitedeki sistemle ilgili sorunların tanımlanabilmesi ve doktorumevde.com sitesinde çıkabilecek muhtemel sorunların acil olarak giderilmesi için, doktorumevde.com gerektiğinde kullanıcıların IP adresini kaydedebilir ve bu kayıtları anılan bu amaçlarla kullanabilir. Bu IP adresleri, doktorumevde.com tarafından kullanıcılarını ve ziyaretçilerini genel anlamda tanımlamak ve kapsamlı şekilde demografik veri toplayabilmek amacıyla kullanılabilir. doktorumevde.com sitesinin 5651 sayılı yasada belirtilen trafik verisi saklama yükümlülükleri ayrıca saklıdır.

doktorumevde.com’a kayıt olarak üye sıfatının kazanılması için veya üye olmaksızın çeşitli servis ve içeriklerden faydalanabilmesi için,danışılan  olarak kayıt olabilmesi için, ziyaretçilerin kendileriyle ilgili bir takım kişisel bilgilerini (örnek olarak: isim ve soy isim, telefon numarası, posta adresi, e-posta adresi vb.) formlar aracılığıyla doktorumevde.com’a vermeleri gerekmektedir. doktorumevde.com’un, kayıt sırasında talep edebileceği bu bilgiler sistemde kayıtlı olarak tutulabilir. İletilen bu kişisel bilgiler, gerektiğinde kullanıcılarla iletişime geçmek amacıyla da kullanılabilir. doktorumevde.com tarafından talep edilebilecek bilgiler veya kullanıcı tarafından aktarılan bilgiler veya Site üzerinden yapılan işlemlerde ortaya koyulan ilgili bilgiler doktorumevde.com ve işbirliği içinde olduğu diğer kişi ve kurumlar tarafından kullanıcının kimliği hiç bir şekilde açığa çıkarılmaksızın sadece çeşitli istatistiki değerlendirmeler, belirli aralıklar ile gönderilecek olan e-postalar,GSM numaraları ile mesaj, watsupp vb uygulamalar,sosyal medyanın tüm ağları aracılığı ile izinli iletişim ve pazarlama, veri tabanı oluşturma çabaları ve pazar araştırmaları yapma gibi durumlar dahilinde kullanılabilir. doktorumevde.com, Site içerisinde başkaca sitelere link(bağlantı) sağlayabilir. Anlaşmalı olduğu  reklamlarını ve/veya çeşitli hizmetlere ilişkin başvuru formlarını yayınlayabilir, Kullanıcıları bu formlar ve reklamlar aracılığıyla reklam veren veya anlaşmalı sitesine yönlendirebilir. doktorumevde.com, işbu gizlilik bildiriminde aksi belirtilmedikçe kişisel bilgilerden herhangi birini doktorumevde.com’un işbirliği içinde olmadığı şirketlere ve üçüncü kişilere hiç bir şekilde açıklamayacaktır.

doktorumevde.com, aşağıda sayılan hallerde ise işbu gizlilik bildirimi hükümleri dışına çıkarak kullanıcılara ait bilgileri üçüncü kişilere Kanun, KHK, Yönetmelik vb. yetkili hukuki makamlar tarafından çıkarılan ve yürürlükte bulunan hukuk kurallarının getirdiği zorunluluklara uyulmasının gerektiği haller:

Sağlık Bakanlığı’nın genel düzenleyici işlemleriyle, Bakanlıkla paylaşılması zorunlu hale getirilen bilgilerin istendiği haller, doktorumevde.com’un kullanıcılarıyla arasındaki sözleşmelerin gereklerinin yerine getirilmesi ve bunların uygulamaya konulmalarıyla ilgili hallerde, Yetkili idari ve/veya adli makamlar tarafından usuli yöntemine uygun olarak yürütülen bir araştırma veya soruşturma doğrultusunda kullanıcılarla ilgili bilgi talep edilmesi hallerinde, Kullanıcıların haklarını veya güvenliklerini koruma amacıyla bilgi verilmesinin gerekli olduğu hallerde verilebilecektir.

doktorumevde.com, kendisine verilen gizli bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır olarak saklamayı yükümlülük olarak kabul ettiğini ve gizliliğin sağlanıp sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir parçasının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye açıklanmasını önleme gereği olan gerekli tüm tedbirleri almayı ve üzerine düşen tüm özeni tam olarak göstermeyi işbu bildirimle taahhüt etmektedir.

doktorumevde.com, işbu gizlilik bildiriminde geçen hükümleri gerekli gördüğü anlarda doktorumevde.com sitesinde sayfasında yayınlamak şartıyla değiştirebilir. doktorumevde.com’un değişiklik yaptığı gizlilik bildirimi hükümleri, ilgili sayfada yayınlandığı tarihte yürürlüğe girmiş kabul edilirler.