Mesafeli Satış Sözleşmesi – Doktorum Evde
Danışma Hattı +90850 305 60 84
  1. Doktorum Evde
  2. Mesafeli Satış Sözleşmesi

Mesafeli Satış Sözleşmesi

MADDE 1- TARAFLAR

1.1. Hizmet Veren:
Unvan:Tuesto Ticaret
Adres: Fener Mah.  Tekelioğlu Cad. Kayıkent Sit 33/6 Muratpaşa / Antalya
Ticaret Sicil No:07/207665
Vergi Kimlik No / Vergi Dairesi:25615201338 / Kalekapı Vergi Dairesi
Telefon: 0850 305 60 84
Email: info@doktorumevde.com
Web Sitesi: https://doktorumevde.com/
Ürün İade Adresi: Fener Mah.  Tekelioğlu Cad. Kayıkent Sit 33/6 Muratpaşa / Antalya

1.2- Hizmet Alan:
Adı/Soyadı/Ünvanı :
T.C Kimlik No :
Telefon Numarası :
E-posta Adresi :

MADDE 2- KONU

İşbu sözleşmenin konusu, HİZMET ALAN’nın HİZMET VEREN’e ait https://doktorumevde.com/ internet sitesinden elektronik ortamda siparişini yaptığı aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

MADDE 3- SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN

3.1- Ürünlerin cinsi ve türü, miktarı, marka/modeli, rengi, vergiler dahil satış bedeli (birim x birim fiyat olarak) aşağıda belirtildiği gibidir.

Hizmet İçeriği ve Toplamı :
Ara Toplam :
———————————-
Genel Toplam :

Hizmet Tarihi :

3.2- Ödeme Şekli : Kredi Kartı

Eğer kredi kartı ile taksili işlem ile sipariş veriyorsanız :
Bankanız kampanyalar düzenleyerek sizin seçtiğiniz taksit adedinin daha üstünde bir taksit adedi uygulayabilir, taksit öteleme gibi hizmetler sunulabilir. Bu tür kampanyalar bankanızın inisiyatifindedir ve şirketimizin bilgisi dâhilinde olması durumunda sayfalarımızda kampanyalar hakkında bilgi verilmektedir.
Kredi kartınızın hesap kesim tarihinden itibaren sipariş toplamı taksit adedine bölünerek kredi kartı özetinize bankanız tarafından yansıtılacaktır. Banka taksit tutarlarını küsurat farklarını dikkate alarak aylara eşit olarak dağıtmayabilir. Detaylı ödeme planınızın oluşturulması bankanız inisiyatifindedir.

3.3- Diğer yandan vadeli satışların sadece Bankalara ait kredi kartları ile yapılması nedeniyle, HİZMET ALAN, ilgili faiz oranlarını ve temerrüt faizi ile ilgili bilgileri bankasından ayrıca teyit edeceğini, yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri gereğince faiz ve temerrüt faizi ile ilgili hükümlerin Banka ve HİZMET ALAN arasındaki kredi kartı sözleşmesi kapsamında uygulanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

İade Prosedürü:
A) KREDİ KARTINA İADE PROSEDÜRÜ
HİZMET ALAN’nın cayma hakkını kullandığı durumlarda ya da siparişe konu olan ürünün çeşitli sebeplerle tedarik edilememesi veya Hakem heyeti kararları ile Tüketiciye bedel iadesine karar verilen durumlarda ,alışveriş kredi kartı ile ve taksitli olarak yapılmışsa, kredi kartına iade prosedürü aşağıda belirtilmiştir:
Müşterimiz ürünü kaç taksit ile aldıysa Banka müşteriye geri ödemesini taksitle yapmaktadır. HİZMET VEREN bankaya ürün bedelinin tamamını tek seferde ödedikten sonra ,Banka poslarından yapılan taksitli harcamaların Müşterimizin kredi kartına iadesi durumunda,konuya müdahil tarafların mağdur duruma düşmemesi için talep edilen iade tutarları,yine taksitli olarak hamil taraf hesaplarına Banka tarafından aktarılır.Müşterinin satış iptaline kadar ödemiş olduğu taksit tutarları ,eğer iade tarihi ile kartın hesap kesim tarihleri çakışmazsa her ay karta 1 iade yansıyacak ve müşteri iade öncesinde ödemiş olduğu taksitleri satışın taksitleri bittikten sonra , iade öncesinde ödemiş olduğu taksitleri sayısı kadar ay daha alacak ve mevcut borçlarından düşmüş olacaktır.
Kart ile alınmış hizmetin iadesi durumunda HİZMET VEREN,Banka ile yapmış olduğu sözleşme gereği Müşteriye nakit para ile ödeme yapamaz.Üye işyeri yani HİZMET VEREN,bir iade işlemi sözkonusu olduğunda ilgili yazılım aracılığı ile iadesini yapacak olup,Üye işyeri yani HİZMET VEREN ilgili tutarı Bankaya nakden veya mahsuben ödemekle yükümlü olduğundan yukarıda anlatmış olduğumuz prosedür gereğince Müşteriye nakit olarak ödeme yapılamamaktadır. Kredi kartına iade ,HİZMET VEREN Bankaya bedeli tek seferde ödemesinden sonra ,Banka tarafından yukarıdaki prosedür gereğince yapılacaktır.
HİZMET ALAN, bu prosedürü okuduğunu ve kabul ettiğini kabul ve taahhüd eder.

MADDE 4- GENEL HÜKÜMLER

4.1- HİZMET ALAN, https://doktorumevde.com/ internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

4.2- Sözleşme konusu ürün, yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için HİZMET ALAN’nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak internet sitesinde ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde HİZMET ALAN veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir.

4.3- Sözleşme konusu ürün, HİZMET ALAN’dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden HİZMET VEREN sorumlu tutulamaz.

4.4- HİZMET VEREN, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.

4.5- Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu sözleşmenin imzalı nüshasının HİZMET VEREN’e ulaştırılmış olması ve bedelinin HİZMET ALAN’nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, HİZMET VEREN ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

4.6- Ürünün tesliminden sonra HİZMET ALAN’a ait kredi kartının HİZMET ALAN’nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini HİZMET VEREN’e ödememesi halinde, HİZMET ALAN’nın kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünün 3 gün içinde HİZMET VEREN’e gönderilmesi zorunludur.

MADDE 5- CAYMA HAKKI

HİZMET ALAN, sözleşme konusu ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren 7 gün içinde hizmeti redederek cayma hakkına sahiptir. Tüketicinin cayma bildiriminin HİZMET VEREN’e ulaştığı tarihten itibaren 10 gün içinde ürün bedeli HİZMET ALAN’a iade edilir.(bkz Mesafeli Sözleşmeler Hakkında Yönetmelik madde 9/2) Cayma hakkı nedeni ile iade edilen ürünün kargo bedeli HİZMET VEREN tarafından karşılanır.
Tüketicinin hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin hizmeti teslim aldığı veya sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren yedi gün içerisinde hizmeti veya hizmeti reddederek sözleşmeden cayma hakkının var olduğunu ve cayma bildiriminin HİZMET VEREN veya sağlayıcıya ulaşması tarihinden itibaren hizmeti geri almayı taahhüt ederiz.
395 sayılı vergi usul kanunu genel tebliği uyarınca iade işlemlerinin yapılabilmesi için tarafınıza göndermiş olduğumuz iade bölümü bulunan faturada ilgili bölümlerin eksiksiz olarak doldurulması ve imzalandıktan sonra tarafımıza ürün ile birlikte geri gönderilmesi gerekmektedir.
Ancak, KKTC ve yurtdışı gönderilerinde Müşterilerimiz siparişlerinde KDV ödemediği için, gümrükte almış olduğu ürünlerin vergilerini ödemekle yükümlüdür.Gümrükten her ne şekilde olursa olsun teslim alınmayan ürünler için Müşterilerin cayma hakkı bulunmamaktadır. Çünkü MESAFELİ SÖZLEŞMELER UYGULAMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİĞİN 8.maddesi uyarınca Tüketici hizmet satışına ilişkin mesafeli sözleşmelerde, teslim aldığı tarihten itibaren yedi gün içerisinde hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin hizmeti reddederek sözleşmeden cayma hakkına sahiptir.

MADDE 6- CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER

Niteliği itibarıyla iade edilemeyecek ürünler, tek kullanımlık ürünler, kopyalanabilir yazılım ve programlar, hızlı bozulan veya son kullanım tarihi geçen ürünler için cayma hakkı kullanılamaz. Aşağıdaki ürünlerde cayma hakkının kullanılması, ürünün ambalajının açılmamış, bozulmamış ve ürünün kullanılmamış olması şartına bağlıdır.
-Taşınabilir Bilgisayar ve Masaüstü Bilgisayarlar (Orijinal işletim sistemi kurulduktan sonra yani bilgisayarın kurulumu yapıldıktan sonra iade alınmayacaktır.)
-Her türlü yazılım ve programlar
-DVD, VCD, CD ve kasetler
-Bilgisayar ve kırtasiye sarf malzemeleri (toner, kartuş, şerit v.b)
-Hür türlü kozmetik ürünleri
-Telefon kontör siparişleri
-Niteliği itibarıyla iade edilemeyecek ürünler ( ürünün arızalı veya ayıplı çıkması halleri dışında, açıldıktan sonra sağlık açısından tehlike arzedebilen ürünler örn : kullanım esnasında vücut ile birebir temas gerektiren ürünler (kulak içi veya kulak üstü kulaklık vs. ), tek kullanımlık ürünler, kopyalanabilir yazılım ve programlar, hızlı bozulan veya son kullanım tarihi geçen ürünler ve iadesi mümkün değildir.

MADDE 7- TEMERRÜT HÜKÜMLERİ

Tarafların işbu sözleşmeden kaynaklarından edimlerini yerine getirmemesi durumunda Borçlar Kanunu’nun 106-108.maddesinde yer alan Borçlunun Temerrüdü hükümleri uygulanacaktır. Temerrüt durumlarında, herhangi bir tarafın edimlerini süresi içinde haklı bir sebebi olmaksızın yerine getirmemesi durumunda diğer taraf söz konusu edimin yerine getirilmesi için edimini yerine getirmeyen tarafa 7 günlük süre verecektir. Bu süre zarfında da yerine getirilmesi durumunda edimini yerine getirmeyen taraf mütemerrit olarak addolunacak ve alacaklı edimin ifasını talep etmek suretiyle hizmetin teslimini, ve/veya sözleşmenin feshini ve bedelin iadesini talep etme hakkına sahiptir.
Mesafeli Sözleşmeler Hakkında Yönetmeliğin 9.maddesinin son fıkrası gereğince HİZMET VEREN https://doktorumevde.com/, sipariş konusu hizmetin yerine getirilmesinin imkansızlaştığı ileri sürerek (tedarikçi Firmadan ürünün hiçbir şekilde tedarik edilememesi durumu) ,sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremiyorsa ,bu durumu sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan tüketiciye bildirmeyi taahhüd eder.Bu durumda , XXX sözleşmeyi derhal fesih etme hakkına haiz olup,Müşterinin sipariş verdiği ürünün bedelini ve varsa borç altına sokan tüm belgeleri geri iade edeceğini taahhüd eder.
https://doktorumevde.com/ işbu yükümlülüğünü yerine getirmesini engelleyebilecek mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefetleri,ulaşımın kesilmesi,yangın ,deprem,sel baskını gibi olağanüstü olaylar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içerisinde teslim edemez ise , Bu tip durumlarda HİZMET ALAN, https://doktorumevde.com/’nin hiçbir sorumluluğu olmadığını, siparişin iptal edilmesini veya teslimat süresinin engelleyici durumunun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. HİZMET ALAN’ın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 10 gün içerisinde kendisine ödenir.(kredi kartı ile yapılan taksitli alışverişlerde ise kredi kartına iade için yukarıdaki prosedür HİZMET ALAN tarafından kabul edilir)

MADDE 8- YETKİLİ MAHKEME

İşbu sözleşmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile HİZMET ALAN’ın veya HİZMET VEREN’in yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.
Siparişin gerçekleşmesi durumunda HİZMET ALAN işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.

HİZMET VEREN : Tuesto Ticaret
HİZMET ALAN :
TARİH :